Ex-President's Speech at Shilanyas

  • Ex-President's Speech

Foundation Day Speech from Ex-President of India


Ex-President Kovind lays the foundation stone of the Mahayogi Guru Gorakhnath AYUSH University today on August 28, 2021.

Ram Nath Kovind
Ex-President of India